Beth yw deunydd cyfforddus y sgarff?Pa ddeunydd sgarff sgarff da i brynu awgrymiadau i'w rhannu

Daw sgarffiau'n ddefnyddiol yn ystod misoedd oer yr hydref a'r gaeaf, yn enwedig pan fydd hi'n wyntog.Ond mae deunydd y sgarff yn ormod, fel sgarff sidan, sgarff cashmir, sgarff cotwm a lliain, sgarff ffwr ac yn y blaen, felly pa sgarff deunydd sy'n dda?Sut i ddewis sgarff?Nesaf, Xiaobian i chi rannu nifer o ddeunyddiau cyffredin o awgrymiadau siopa sgarff a sgarff, i'ch helpu i ddewis eich sgarff eich hun, nid ofn y gwynt oer teithio hardd.

C: Beth yw'r deunyddiau sgarff da
A: Mae sgarffiau yn boblogaidd yn yr hydref a'r gaeaf.Maent wedi'u gwneud o lawer o ddeunyddiau, megis gwlân, cotwm, sidan, sidan, acrylig, polyester, cymysg, ffwr, gwlân artiffisial, cotwm artiffisial, a chynffon anifeiliaid.Felly beth yw deunydd sgarff da?Mewn gwirionedd, mae deunydd y sgarff yn hollgynhwysol, a'r peth pwysicaf yw dewis y deunydd sy'n addas i chi'ch hun ymhlith llawer o ddeunyddiau.Dyma gip ar bedwar o'r mathau mwyaf cyffredin o sgarffiau: gwau, sidan, lliain a chotwm, a ffwr, sut maen nhw'n cymharu a sut maen nhw'n ffitio gyda'i gilydd.

微信图片_20220902104934

Sgarff gwau
Mae'r sgarff gwau yn rhoi teimlad cain ac yn atgoffa pobl o ddramâu Corea rhamantus.Paru, oherwydd gwead unigryw y sgarff, felly yn fwy addas ar gyfer paru tweed a dillad eraill nad ydynt yn drawiadol.MAE GWISGO'R CORFF CYFAN O AMGYLCH YMWNEUD Â GWYNT HYDERUS, RHOWCH TEIMLADOLIAD MELYS I BERSON CHYsurus IAWN.

Sgarffiau sidan
Mae sidan yn ddeunydd poblogaidd am amser hir.Bydd y deunydd hwn yn tynnu sylw at sglein y croen ac yn dod â'r blas cain a deallusol allan yn hawdd.Felly, wrth ddewis sgarff sidan, dylech ystyried eich lliw croen eich hun.Ni ddylai merched â chroen melyn neu groen sych ddewis gwead o'r fath fel y prif ddeunydd.

Sgarff cotwm a lliain
Mae'r sgarff gyda gwead cotwm a lliain yn dangos affinedd cryf, ac mae'r gwead yn gymharol agos at y croen o gwmpas yn gyfforddus iawn, ac mae'r collocation hefyd yn fath mwy amlbwrpas, oherwydd y deunydd plaen a heb ei addurno, mae'n dda iawn i baru dillad.Dyma hefyd pa fath o sgarff i ddewis sgarff deunydd amlbwrpas personol.

Sgarff ffwr
Mae sgarff ffwr fel arfer yn sefydlog gyda chôt lledr, bydd gan wahanol ferched sy'n gwisgo sgarff ffwr flas gwahanol, cymerwch y llwybr affinedd o harddwch a awgrymir i ddewis lliw syml, gan amlygu hyfryd a ffres, mae mwy am dynnu sylw at arddull personol merched yn dewis naturiol ffwr, lliw anwastad yw'r dewis cyntaf.

Sgarff cashmir
Sgarffiau sidan

Sut i ddewis y sgarff cywir
Sgarff a Thôn Croen
1. Dylai pobl â lliw croen melyn wisgo melyn golau, pinc, llwyd canolig, glas llwyd golau a sgarffiau ysgafn a meddal eraill, yn lle coch tywyll, porffor tywyll, melyn, gwyrdd tywyll a lliwiau eraill;
2, lliw croen tywyll, ni ddylai ddewis coch tywyll, porffor tywyll, llwyd tywyll, du a sgarff lliw tywyll eraill, a dewis llwyd golau, glas llyn, rhosyn a lliwiau eraill fel y gorau;
3, croen gwyn, dewiswch ystod eang o liwiau, llwyd tywyll, coch a lliwiau tywyll eraill a fydd yn gwneud y lliw croen yn fwy gwyn, melyn golau, pinc a gall lliwiau golau eraill eich gwneud yn arbennig o feddal harmonig.
4, ni ddylai pobl â chroen tywyll ddewis sgarff lliw golau, mae lliw niwtral yn well, a dylai pobl â chroen gwyn ddewis sgarff lliw meddalach.

Sgarff a Ffigur
1, person tal a burly, dewiswch sgarff sidan hirach ac ehangach yn fwy prydferth a hael;Dewis byr a main mae hyd a lled cymedrol y sgarff sidan yn ymddangos yn gymesur ac yn ystwyth.Yn ogystal, dylai maint y blodyn clwm fod yn gymesur â'r ffigur.
2, byr a braster, dylai pobl penddelw mawr ddewis patrwm syml, lliw tywyll, tôn sengl wau sgarff neu sgarff sidan, oherwydd tywyll yn cael yr effaith o gulhau'r synnwyr gweledol i gydgyfeirio.Ac MAE'R CYFAILL O FFIGUR TENAU SY'N BRIODOL YN DEWIS Y Sgarff O DYLUNIAD PATRWM YN GRYNO A syml, PLAIN A chain, OND DYLAI LLIW DEWIS LLIW CYNNES.
Nid yw 3, frest ceugrwm a cylchedd frest yn bobl fawr yn dewis arddull jacquard, gwead meddal, blewog, yn rhoi ymdeimlad cyfoethog o sgarff yn briodol.
4, ysgwydd gul neu slip pobl, dewiswch sgarff estynedig, sgarff ddau ben yr oblique hongian ar yr ysgwydd i'r cefn, bydd y gweledol yn gwneud yr ysgwydd yn gymharol eang.
5, mae'r gwddf yn hir, mae dynion yn dewis tewhau ac ymestyn y sgarff, er mwyn amgylchynu'r gwddf a'r ysgwydd, gwnewch y gwddf yn fyr;A dylai merched ddefnyddio rhydd o amgylch gwddf y sgarff sidan, lliw a blows yn agos at.

Edrychwch ar frandiau a ffabrigau
1, i ddewis enw da, ansawdd, enw da'r brand, peidiwch â dewis ar hap dim cyfeiriad ffatri, nod masnach a heb ei farcio cynnwys cashmir y sgarff.Edrychwch ar ansawdd y cynnyrch, os yw'n cashmir, ansawdd ymddangosiad luster meddal, swêd plump, ymdeimlad cryf o wallt, mae gan wyneb y melfed haen o melfed dirwy, gwisg dwysedd coil traws a hydredol, yn y golau i ofalu amdano yn fwy amlwg.
2, wrth brynu, eisiau defnyddio'r llaw i bwyso yn llaw, pinsio, gall rhai ffabrigau gyda'r dull hwn brofi'r ansawdd.Mae Cashmere yn WEAD MEDDAL IAWN, GOLAU NA GWlân, mae hyblygrwydd yn dda IAWN, felly pan fyddwch chi'n prynu, gallwch chi dylino pinsied â llaw, gan roi sylw i'w hadferiad, sydd nid yn unig yn ddull o nodi ei ddilysrwydd, ond hefyd y dull o nodi ei fanteision a'i anfanteision.


Amser post: Medi 19-2022